Αλουμινίου Αντίβαρα

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
 al_ant_no3_11 150000 ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο3 ΛΕΥΚΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
 al_ant_no10_1 150001 ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο10 ΛΕΥΚΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
 al_ant_bareos_1 150002 ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
al_ant_yperbareos_1 150003 ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
tapes_no3_1 03-250 ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο3 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
tapes_no10_1 151001 ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο10 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
tapes_bareos1 151002 ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
tapes_yperbareos1 151003 ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

Σύνδεσμοι

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Μ/Μ
 sind_al_ant_no3_1 03-240 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο3 ΤΕΜΑΧΙΟ
sind_al_ant_no10_1 152001 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο10 ΤΕΜΑΧΙΟ
 sind_al_ant_bareos1 152002 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ
 sind_al_ant_bareos1 152002 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ
 sind_al_ant_yperbareos1 152003 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ