Βραχίονες

Φωτογραφία Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
 neoy_tipoy_1 SWIFT ΝΕΟΥΤΥΠΟΥ  1.50 m –  2.50 m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 swiftii_1 SWIFT I 1.60 m-3.00m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 swiftii_1-2 SWIFT II 1.80 m  –   4.00 m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 swiftiii SWIFTIII SUPER4.50 m –  6.00 m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

Βάσεις Βραχίονα

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
 basi_m_mark_1 500001 ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 ΒΑΣΗ-ΜΑΡΚΙΖΑΣ-ΒΑΡΕΟΥ-ΤΥΠΟΥ 500002 ΒΑΣΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΒΑΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 basi_toixou_1 500003 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 basi_swiftiii_1 500004 ΒΑΣΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ SWIFT III ΛΕΥΚΟ TEMAXIO
ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ SWIFT III 500005 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ SWIFT III ΛΕΥΚΟ TEMAXIO

Δαγκάνες

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
 dagana_no3_1 500100 ΔΑΓΚΑΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟ Νο 3 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 dagana_nea_1 500101 ΔΑΓΚΑΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟ Νο 3 & ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 1″ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
dagana_antib_1 500101 ΔΑΓΚΑΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 1″ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 dagana_no10_1 500102 ΔΑΓΚΑΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟ Νο 10 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
 dagana_yper_1 500103 ΔΑΓΚΑΝΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΒΑΡΟ ΥΠΕΡΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ