Μανιβέλες

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
toumpo_1 132100 1.20 ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132150 1.60 ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132180 1.80 ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132200 2.00 ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132225 2.25 ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132250 2.50m. ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132275 2.75m ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
toumpo_1 132300 3.00m ΤΟΥΜΠΟ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ