Μηχανισμοί

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
2rm_1 110001 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2RM ΛΕΥΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
2rt_1 110002 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2RT ΛΕΥΚΟΣ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
mix_star_1 10004 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ STAR ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
mix_bt_113_1 110006 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 1.13 ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
mix_starset_1 110009 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ STAR SET ΚΟΜΠΛΕ Φ60-Φ70 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
mix_starset_1  110010  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ STAR SET ΚΟΜΠΛΕ Φ78 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
f48_big  110101 ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Φ48 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
f48_big-2 110108 ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ Φ50-Φ60-Φ70 SET (ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ) ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
mesaios_1 110102 ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΕΤ Φ48 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
mesaios_1  110110 ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ ΜΕΣΑΙΟΣ ΣΕΤ Φ70 ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ