Μπρατσάκια

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
brats_toix_1 552001 ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,00 m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
brats_toix_1 552002 ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 1,20m – 1,50m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
brats_ital_1 551001 ΜΠΡΑΤΣΑΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 0,50 m ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ