Προσθήκες

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Μ/Μ
f60_f70_mix_kan1 144060 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ60 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
f60_f70_mix_kan1 144070 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ70 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
f60_f70_kouz_kan1 144060 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ60 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
f60_f70_kouz_kan1 144070 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ70 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ
f60_kouz_star1-2 142060 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ60 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f60_mix_star1-2 141060 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ60 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f70_kouz_star1-2 142070 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ70 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f70_mix_star1 141070 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ70 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f78_star1 142078 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ78 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f78_mix_star1 141078 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ78 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f78_kouz_star1 142085 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ85 ΚΟΥΖΙΝΕΤΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ
f85_mix_star1 143085 ΠΡΟΣΘΗΚΗ Φ85 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ STAR ΤΕΜΑΧΙΟ