Σωλήνες

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Μ/Μ
f70_f78_f85_kan1 74-006 ΣΩΛΗΝΑ Φ70 ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
f70_f78_f85_kan1 74-032 ΣΩΛΗΝΑ Φ78 ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
f70_f78_f85_kan1 74-033 ΣΩΛΗΝΑ Φ85 ΜΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
f60_neuro1 74-030 ΣΩΛΗΝΑ Φ60ΜΕ ΝΕΥΡΟ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
swl_f48_1 74-003 ΣΩΛΗΝΑ Φ48 ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
swl1intsa_14_1 74-001 ΣΩΛΗΝΑ 1″ 1/4 ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
swl1intsa_14_1 74-000 ΣΩΛΗΝΑ 1″ ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ
swl1intsa_14_1 74-002 ΣΩΛΗΝΑ 3/4 ΤΡΕΧΩΝ ΜΕΤΡΟ