Χούφτες

Φωτογραφία Κωδικός Περιγραφή Χρώμα Μ/Μ
xoufta_enta_1 104001 ΧΟΥΦΤΑ ΕΝΤΑΤΗΡΑ ΛΕΥΚΗ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
xoufta_mpar_1 310006 ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΑΡΑΣ ΛΕΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ